Verklaring in het kader van de GDPR-regelgeving

De persoonlijke gegevens waarover wij beschikken in het kader van de uitvoering van een werkopdracht of binnen een arbeidsrelatie, worden met de grootste zorg en discretie verwerkt en worden bewaard zolang ze relevant zijn of, indien er wettelijke termijnen ter zake gelden, conform de wettelijke voorschriften. De betrokkene kan zich ten allen tijde verzetten tegen deze bewaring en bedoelde gegevens laten schrappen. Toezichthouder in deze materie de Gegevensbeschermingsautoriteit.

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be